Kukla Tracking

Náš klient Robert Kukla GmbH je středně velká logistická firma sídlící v Mnichově, která se zabývá přepravou kontejnerů po celém světě.

Požadavky klienta

Klient uchovával data o organizaci přepravy a jednotlivých transportních zakázkách v excel souborech, ke kterým měli přístup pouze zaměstnanci společnosti. Na přepravě se ale podílela celá řada dalších subjektů (jako zástupci jiných přepravních společností, majitelé lodí atd.), kteří doplňující informace nemohli zadávat přímo do excel souborů, ale museli kontaktovat zaměstnance klienta pomocí telefonu nebo faxu. Proto klient hledal dodavatele pro vývoj nové aplikace, která by umožňovala jak zaměstnancům tak i jiným subjektům přístup k relevantním informacím o přepravě. Klient dále požadoval každodenní synchronizaci aplikačních dat s daty z excel souborů, které chtěl i nadále využívat pro zpracování zakázek.

Naše analýza

Nejprve jsme na základě vzájemných konzultací sesbírali požadavky. Na jejich základě jsem vytvořili UML model a jednoduchý prototyp aplikace, který sloužil jako hlavní podklad pro vývoj grafického rozhraní aplikace. Po schválení ze strany klienta jsme přešli k fázi realizace.

Naše řešení

Vzhledem k povaze aplikace jsme zvolili typ webové aplikace (nutnost jednoduchého a rychlého přístupu pro mateřskou společnost a subdodavatele) založenou na technologii Java. Při vývoji jsme kladli důraz na přehlednost, jednoduchost ovládání, přesnost zpracování data a zabezpečení dle uživatelských rolí. Využili jsme open source webový framework Tapestry, ORM framework Hibernate a Spring. Data jsou uchovávána v relační databázi MySQL. Pro synchronizaci aplikačních dat a excel souborů jsme využili Apache POI.

Závěr

Podařilo se nám vyvinout aplikaci, která odpovídá požadavkům klienta. Umožňuje efektivní práci zaměstnanců a tím šetří klientovi čas a peníze.Ukázka Kukla tracking aplikace