LetMeShip

LetMeShip je webová aplikace, která nabízí srovnání cen a služeb jednotlivých přepravců kusových zásilek pro firemní zákazníky.

Požadavky klienta

Klient požadoval vytvoření nové verze aplikace LetMeShip, která již byla ve zcela nevyhovujícím stavu (zastaralé webové rozhraní, nevyhovující funkčnost). Dalším požadavkem bylo sloučení několika paralelně běžích aplikací (separátní verze pro německý, švýcarský trh a velkého zákazníka) do jednoho komplexního a snadněji udržovatelného systému.

Naše analýza

Nejprve jsme analyzovali předchozí verzi aplikace a označili jsme slabá místa. Dále jsme sesbírali požadavky a postřehy od zástupců všech oddělení, kteří na systému budou kooperovat (zákaznická podpora, marketing, kontroling, fakturační oddělení). Na základě těchto požadavků jsme pomocí modelovacího jazyka UML vymodelovali základní části systému.

Naše řešení

Celý systém jsme rozdělili na dvě základní části - BackOffice aplikaci, která je jádrem systému a je obsluhována zaměstnanci klienta, a FrontEnd aplikaci, která slouží jako rozhraní pro koncového zákazníka. Obě jsou to webové aplikace, plně localizovatelné. Pro vývoj jsme využili open source webový framework Apache Wicket, ORM framework Hibernate a Spring. Data jsou uchovávána v relační databázi MySQL. Pro efektivní full-textové vyhledávání v rozsáhlých datových strukturách jsme do obou aplikaci integrovali vysoce výkonný textový vyhledavač Apache Lucene. Vzhledem k velkému množství dat jsme pro generování reportů a datovou analýzu využili Pentaho Business Intelligence platformu. Pro možnost změny obsahu přímo pracovníky našeho klienta je na všech stránkách FrontEnd applikace implementována CMS funkcionalita.

Závěr

Podařilo se nám vyvinout systém s výkonnou, rozšiřitelnou a škálovatelnou architekturou založený na technologiích Java. Náš klient velmi ocenil, že naše realizace plně splnila jeho očekávání.Ukázka LetMeShip BackOffice aplikace
Ukázka LetMeShip Frontend aplikace