Znalosti = kvalitní software

Naše znalosti a zkušenosti jsou klíčové nejenom pro vývoj komplexních softwarových systémů, ale i pro jejich snadnou a levnou údržbu a bezproblémové rozšiřování podle přání zákazníka.

Vývoj integrovaných softwarových řešení na míru

Systém vám nejen vyvineme přesně podle vašich požadavků, ale zároveň v maximální míře zabudujeme do vaší stávající infrastruktury, abychom vám ještě více šetřili vaše cenné zdroje.

Business Intelligence / Big Data

Kvalitní datové výstupy pro správné rozhodování a plánování. I když máte velké množství různých dat, dokážeme si s tím poradit a poskytnout vám správné analytické informace na pár kliknutí.

Software QA a testování

Naše produkty jsou před nasazením několikrát testovány automatickými jednotkovými, regresními a výkonnostními testy pro eliminaci výskytu chyb a výkonnostních problémů.

Vývoj microservices a API

Mikroslužby jsou výrazným pomocníkem pro snadnou údržbu systémů. Univerzální API umožňuje automatizovat procesy napříč aplikacemi.

Poradenství v oblasti zakázkového software

Potřebujete vlastní softwarové řešení a nevíte jak nejlépe na to ? Rádi vám rychle poradíme popřípadě zpracujeme prvotní analýzu, která vás nasměruje ke správnému strategickému rozhodnutí.

Vývoj aplikací - subdodávky

Pokud hledáte zdroje na vývoj částí systému, na které nemáte kapacity, rádi vám pomůžeme. Jsme připraveni poskytnout záruku na naše subdodávky.

Používané technologie

Coding

Java, J2EE, groovy/grails, kotlin, Spring core+boot, JUnit&Mockito, Wicket, REST, SOAP, JPA - Hibernate, MyBatis, angular/js, vuejs, expresjs, jquery, gulp, less

DevOps, Agile

Maven, Jenkins, GIT, Gitlab Pipelines, ELK, Docker, Kubernetes


SCRUM, Kanban, JIRA, Slack

QA & Testing

JUnit, Mockito, AssertJ, SonarQube

RobotFramework, Selenium, Cucumber, Postman, Cypress, Appium, Jmeter, xUnit framework

Selenium Grid - Selenoid, Selenium hub, Gridlastic, BrowserStack

Docker, Azure, Digital Ocean, Kubernetes

Target platforms

Wildfly, JBoss, WebLogic, Tomcat, Docker, Kubernetes

BigData & databases

Pentaho BI Suite, MySQL, Oracle, PosgreSQL, MariaDB

Budeme spolupracovat ?

Věříme, že jsme vás přesvědčili o našich kvalitách.

Kontaktujte nás