Znalosti = kvalitní software

Naše znalosti a zkušenosti jsou klíčové nejenom pro vývoj komplexních softwarových systémů, ale i pro jejich snadnou a levnou údržbu a bezproblémové rozšiřování podle přání zákazníka.

Vývoj integrovaných softwarových řešení na míru

Systém vám nejen vyvineme přesně podle vašich požadavků, ale zároveň v maximální míře zabudujeme do vaší stávající infrastruktury, abychom vám ještě více šetřili vaše cenné zdroje.

Business Intelligence / Big Data

Kvalitní datové výstupy pro správné rozhodování a plánování. I když máte velké množství různých dat, dokážeme si s tím poradit a poskytnout vám správné analytické informace na pár kliknutí.

Software QA a testování

Naše produkty jsou před nasazením několikrát testovány automatickými jednotkovými, regresními a výkonnostními testy pro eliminaci výskytu chyb a výkonnostních problémů.

Vývoj microservices a API

Mikroslužby jsou výrazným pomocníkem pro snadnou údržbu systémů. Univerzální API umožňuje automatizovat procesy napříč aplikacemi.

Poradenství v oblasti zakázkového software

Potřebujete vlastní softwarové řešení a nevíte jak nejlépe na to ? Rádi vám rychle poradíme popřípadě zpracujeme prvotní analýzu, která vás nasměruje ke správnému strategickému rozhodnutí.

Vývoj aplikací - subdodávky

Pokud hledáte zdroje na vývoj částí systému, na které nemáte kapacity, rádi vám pomůžeme. Jsme připraveni poskytnout záruku na naše subdodávky.

Používané technologie

Backend & Frontend

Java, J2EE, Kotlin

Spring Core, Spring Boot

JPA (Hibernate/MyBatis)

REST, REST Reactive

SOAP, Pentaho ETL

Jasper Reports

Hazelcast


Kafka, Kafka Streams

ZooKeeper, RabitMQ


Angular, ExpresJS

VueJS, JQuery

DevOps & Agile

Maven, Git

Jenkins (Pipeline)

Gitlab (Pipeline)

Docker, Kubernetes


ELK - Elasticsearch, Logstash, Kibana


IaaC - Helm, Kustomize, Jsonnet, Tanka, ArgoCD, Terraform


SCRUM, Kanban, JIRA

QA & Testing

JUnit, Mockito, AssertJ

RobotFramework

Selenium, Selenoid

SoapUI


SonarQube, Cucumber

Postman, Cypress

Appium, JMeter

Prometheus, Loki

Grafana, Gridlastic

BrowserStack

Target platforms

AWS, MS Azure


Tomcat, Netty

Undertow


Wildfly, JBoss

WebLogic

BigData & Database

Pentaho BI Suite


MySQL, MariaDB

PosgreSQL, Oracle

MongoDB

DynamoDB

Budeme spolupracovat ?

Věříme, že jsme vás přesvědčili o našich kvalitách.

Kontaktujte nás